Vẽ dự án "ma" để huy động góp vốn, hàng trăm người mắc bẫy

Lâm Hữu Sơn (hàng trên cùng, thứ 2, từ trái qua) tại một phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Lâm Hữu Sơn (hàng trên cùng, thứ 2, từ trái qua) tại một phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Lâm Hữu Sơn (hàng trên cùng, thứ 2, từ trái qua) tại một phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top