Vật thể lạ nổ khiến 4 học sinh bị thương ở Thái Nguyên là gì?

Hiện trường nơi vật thể lạ phát nổ khiến 4 học sinh bị thương. Ảnh: PA.
Hiện trường nơi vật thể lạ phát nổ khiến 4 học sinh bị thương. Ảnh: PA.