Vào can đồng nghiệp bị đánh, nữ phó giám đốc gãy xương sườn

Hai phụ nữ bị hành hung vô cớ. Ảnh cắt từ clip do nhân vật cung cấp.
Hai phụ nữ bị hành hung vô cớ. Ảnh cắt từ clip do nhân vật cung cấp.
Hai phụ nữ bị hành hung vô cớ. Ảnh cắt từ clip do nhân vật cung cấp.
Lên top