Vành đai 3 lớp phòng dịch COVID-19 ở biên giới Quảng Trị hoạt động thế nào?

Chó chiến đấu tham gia tuần tra dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Chó chiến đấu tham gia tuần tra dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Chó chiến đấu tham gia tuần tra dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top