Vắng nhiều bị hại, toà hoãn xử vụ án cán bộ thanh tra xây dựng vòi tiền

Bị cáo Đặng Hải Anh theo chỉ đạo của bà Kim Anh đã cùng vòi tiền doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Dự.
Bị cáo Đặng Hải Anh theo chỉ đạo của bà Kim Anh đã cùng vòi tiền doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Dự.
Bị cáo Đặng Hải Anh theo chỉ đạo của bà Kim Anh đã cùng vòi tiền doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Dự.
Lên top