Văn phòng luật sư gửi đơn khẩn cho rằng có tử tù bị oan