Vận chuyển trái phép 2 cá thể hổ con quý hiếm

2 cá thể hổ con còn sống mà lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: TT
2 cá thể hổ con còn sống mà lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: TT
2 cá thể hổ con còn sống mà lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: TT
Lên top