Vận chuyển thùng carton chứa 2kg ma túy đá, người phụ nữ lĩnh án chung thân

Lên top