Vận chuyển ma túy qua biên giới, lĩnh án chung thân

Bị cáo Vũ Văn Quý bị tuyên án chung thân. Ảnh: TT
Bị cáo Vũ Văn Quý bị tuyên án chung thân. Ảnh: TT
Bị cáo Vũ Văn Quý bị tuyên án chung thân. Ảnh: TT
Lên top