Vận chuyển ma túy, một Việt kiều Úc bị tuyên tử hình

Dũng bị đưa về trại giam sau khi nghe tuyên án tử. Ảnh: P.H
Dũng bị đưa về trại giam sau khi nghe tuyên án tử. Ảnh: P.H
Dũng bị đưa về trại giam sau khi nghe tuyên án tử. Ảnh: P.H
Lên top