Vận chuyển hơn 7 nghìn viên ma túy, lãnh 16 năm tù

Bị cáo Nguyễn Công Chính tại tòa. Ảnh: HĐ.
Bị cáo Nguyễn Công Chính tại tòa. Ảnh: HĐ.
Bị cáo Nguyễn Công Chính tại tòa. Ảnh: HĐ.
Lên top