Vận chuyển giùm gói ma túy trong phong bì, nhận án tù chung thân

Bị cáo  Allan Pham. Ảnh: Văn Hào
Bị cáo Allan Pham. Ảnh: Văn Hào
Bị cáo Allan Pham. Ảnh: Văn Hào
Lên top