Vận chuyển gần 1.000 viên ma tuý để lấy 700 nghìn tiền công

Đối tượng cùng ma tuý, tang vật khác tại cơ quan công an. Ảnh Công an Sơn La
Đối tượng cùng ma tuý, tang vật khác tại cơ quan công an. Ảnh Công an Sơn La
Đối tượng cùng ma tuý, tang vật khác tại cơ quan công an. Ảnh Công an Sơn La
Lên top