Vận chuyển 18 cá thể rùa quý hiếm đi tiêu thụ, chủ hàng bị bắt giữ

Lê Trung Hậu cùng số cá thể ruà bị phát hiện. Ảnh: CAHL
Lê Trung Hậu cùng số cá thể ruà bị phát hiện. Ảnh: CAHL
Lê Trung Hậu cùng số cá thể ruà bị phát hiện. Ảnh: CAHL
Lên top