Vận chuyển 127kg ma tuý từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không

Số ma tuý được giấu trong các hộp thực phẩm chức năng để vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh: C04.
Số ma tuý được giấu trong các hộp thực phẩm chức năng để vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh: C04.
Số ma tuý được giấu trong các hộp thực phẩm chức năng để vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh: C04.
Lên top