Vai trò của ông Nguyễn Hữu Tín trong vụ án cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Ông Nguyễn Hữu Tín - bị can liên quan đến vụ án sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Đình Trường.
Ông Nguyễn Hữu Tín - bị can liên quan đến vụ án sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Đình Trường.
Ông Nguyễn Hữu Tín - bị can liên quan đến vụ án sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Đình Trường.
Lên top