Vạch trần bộ mặt các tổ chức khủng bố lén lút hoạt động tại Việt Nam

Đối tượng Đặng Hoàng Thiện nhận án 16 năm tù về tội khủng bố.
Đối tượng Đặng Hoàng Thiện nhận án 16 năm tù về tội khủng bố.
Đối tượng Đặng Hoàng Thiện nhận án 16 năm tù về tội khủng bố.
Lên top