Vác mã tấu chém người lao động ngay tại công ty

Hình anh Đới lúc nằm bệnh viện do các đối tượng chém. Ảnh: NVCC
Hình anh Đới lúc nằm bệnh viện do các đối tượng chém. Ảnh: NVCC
Hình anh Đới lúc nằm bệnh viện do các đối tượng chém. Ảnh: NVCC
Lên top