Vác kiếm đi bắt người do mâu thuẫn tiền bạc

3 đối tượng Dự, Dũng và Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
3 đối tượng Dự, Dũng và Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
3 đối tượng Dự, Dũng và Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top