Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội

Toàn cảnh phiên tòa xét xử với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Lên top