Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ được đề nghị sửa hình phạt bản án sơ thẩm

Bị cáo Hệ tại tòa.
Bị cáo Hệ tại tòa.
Bị cáo Hệ tại tòa.
Lên top