Tý Bà Dòm khai gì về việc cung cấp vũ khí cho Tuấn "khỉ" gây án ?

Lên top