Tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

Các em học sinh Trường Đại học Hà Tĩnh được tuyên truyền phòng chống ma túy học đường. Ảnh: Ngàn Cường.
Các em học sinh Trường Đại học Hà Tĩnh được tuyên truyền phòng chống ma túy học đường. Ảnh: Ngàn Cường.
Các em học sinh Trường Đại học Hà Tĩnh được tuyên truyền phòng chống ma túy học đường. Ảnh: Ngàn Cường.
Lên top