Tuyên Quang: Trao trả 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trao trả 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CACC.
Trao trả 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CACC.
Trao trả 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CACC.
Lên top