Tuyên phạt 11 năm tù bị cáo gây nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tuyên phạt 11 năm tù bị cáo gây nổ tại Cục Thuế Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Tuyên phạt 11 năm tù bị cáo gây nổ tại Cục Thuế Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Tuyên phạt 11 năm tù bị cáo gây nổ tại Cục Thuế Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top