Tuyên án tử nghịch tử sát hại 3 người thân

Bị cáo Trương Tín tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Tín tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Tín tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Lên top