Tuyên án tử hình Cựu giám đốc Ocean Bank Hải Phòng

4 bị cáo vụ Tham ô tài sản xảy ra tại OceanBank Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
4 bị cáo vụ Tham ô tài sản xảy ra tại OceanBank Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
4 bị cáo vụ Tham ô tài sản xảy ra tại OceanBank Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top