Tuyên án 7 bị cáo liên quan vụ 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh

Các bị cáo tại Tòa. Ảnh: Trần Tuấn.
Các bị cáo tại Tòa. Ảnh: Trần Tuấn.
Các bị cáo tại Tòa. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top