Tuyên án 30 năm tù với bà “Sáu” Phấn

Các bị cáo tại toà phúc thẩm.
Các bị cáo tại toà phúc thẩm.