Tuyên án 16 bị cáo liên quan đến khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Tuyên án chiều nay vụ khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Phan Hồng
Tuyên án chiều nay vụ khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Phan Hồng
Tuyên án chiều nay vụ khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Phan Hồng
Lên top