Tuyên 2 năm tù với bảo mẫu hành hạ trẻ em

Bị cáo Đinh Thị Hồng - chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười tại phiên tòa. (ảnh: Hoàng Vinh)
Bị cáo Đinh Thị Hồng - chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười tại phiên tòa. (ảnh: Hoàng Vinh)
Bị cáo Đinh Thị Hồng - chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười tại phiên tòa. (ảnh: Hoàng Vinh)
Lên top