Tướng Tô Ân Xô: Một số đối tượng lợi dụng việc tự ứng cử để chống phá

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu kiểm tra công tác bầu cử tại Hưng Yên, ngày 10.5.2021. Ảnh: BĐCS
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu kiểm tra công tác bầu cử tại Hưng Yên, ngày 10.5.2021. Ảnh: BĐCS
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu kiểm tra công tác bầu cử tại Hưng Yên, ngày 10.5.2021. Ảnh: BĐCS
Lên top