Tướng Tô Ân Xô: Công ty của Chủ tịch Vimedimex có biểu hiện "vây thầu"

Bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Vimedimex bị bắt giữ trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Ảnh: CAHN
Bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Vimedimex bị bắt giữ trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Ảnh: CAHN
Bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Vimedimex bị bắt giữ trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Ảnh: CAHN
Lên top