Tướng Công an nói về việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về việc người Việt Nam tiếp tay đưa  đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hữu Long
Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về việc người Việt Nam tiếp tay đưa đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hữu Long
Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về việc người Việt Nam tiếp tay đưa đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hữu Long
Lên top