Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tuổi trẻ Online bị đình bản 3 tháng và bị xử phạt 220 triệu đồng