Tước quân tịch, bắt giam thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới

Chị V. bị bỏng vùng tay chân và mặt. Ảnh: F.B L..T.L.V/NLĐ
Chị V. bị bỏng vùng tay chân và mặt. Ảnh: F.B L..T.L.V/NLĐ
Chị V. bị bỏng vùng tay chân và mặt. Ảnh: F.B L..T.L.V/NLĐ
Lên top