Tước bằng lái của tài xế để 4 nữ công nhân bám sau thùng xe chở rác

Để công nhân đứng bám sau thành thùng xe, tài xế xe chở rác này đã bị tước bằng lái 3 tháng. Ảnh: HV.
Để công nhân đứng bám sau thành thùng xe, tài xế xe chở rác này đã bị tước bằng lái 3 tháng. Ảnh: HV.
Để công nhân đứng bám sau thành thùng xe, tài xế xe chở rác này đã bị tước bằng lái 3 tháng. Ảnh: HV.
Lên top