Tung tin “TP.Vinh áp dụng Chỉ thị 16+”, 3 người bị phạt 25 triệu đồng

Người dân TP Vinh chen chúc mua thực phẩm về tích trữ sau khi nghe thông tin giả thành phố sẽ áp dụng "Chỉ thị 16+". Ảnh: ND
Người dân TP Vinh chen chúc mua thực phẩm về tích trữ sau khi nghe thông tin giả thành phố sẽ áp dụng "Chỉ thị 16+". Ảnh: ND
Người dân TP Vinh chen chúc mua thực phẩm về tích trữ sau khi nghe thông tin giả thành phố sẽ áp dụng "Chỉ thị 16+". Ảnh: ND
Lên top