Tung tin, bình luận bịa đặt về COVID-19 trên Facebook, 2 sinh viên bị xử lý

Lên top