Tung tin ăn xin mặt đen, tay cầm đầu gà xuất hiện Cà Mau để câu view

Thông tin sai sự thật về nhóm ăn xin mặt đen xuất hiện tại Cà Mau trên mạng xã hội đã bị xử lý. Ảnh Nhật Hồ.
Thông tin sai sự thật về nhóm ăn xin mặt đen xuất hiện tại Cà Mau trên mạng xã hội đã bị xử lý. Ảnh Nhật Hồ.
Thông tin sai sự thật về nhóm ăn xin mặt đen xuất hiện tại Cà Mau trên mạng xã hội đã bị xử lý. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top