Túng nợ, nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt tiền phí khách hàng

Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: Hữu Long
Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: Hữu Long
Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: Hữu Long
Lên top