Tuần tra, phát hiện 27 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

7 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ sáng 29.12. Ảnh: Quang Trung
7 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ sáng 29.12. Ảnh: Quang Trung
7 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ sáng 29.12. Ảnh: Quang Trung
Lên top