Tuần Châu khởi kiện đạo diễn Việt Tú

Hình ảnh trong vở diễn sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ.
Hình ảnh trong vở diễn sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ.
Hình ảnh trong vở diễn sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ.
Lên top