Từ yêu cầu của bạn gái, hàng chục thanh niên hẹn nhau hỗn chiến

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến từ mâu thuẫn của một cô gái. Ảnh: L.N.
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến từ mâu thuẫn của một cô gái. Ảnh: L.N.
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến từ mâu thuẫn của một cô gái. Ảnh: L.N.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top