Tự ý tăng quỹ lương công ty, nguyên lãnh đạo xổ số Đồng Nai hầu tòa

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 10.10_Ảnh: CTV
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 10.10_Ảnh: CTV
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 10.10_Ảnh: CTV
Lên top