Tự xưng “tao là tiến sĩ, làm ở VTV”, chửi bới tại chốt kiểm soát

Người đàn ông có biểu hiện say rượu, tự xưng là tiến sĩ, làm ở VTV khi qua chốt kiểm soát. Ảnh cắt từ clip.
Người đàn ông có biểu hiện say rượu, tự xưng là tiến sĩ, làm ở VTV khi qua chốt kiểm soát. Ảnh cắt từ clip.
Người đàn ông có biểu hiện say rượu, tự xưng là tiến sĩ, làm ở VTV khi qua chốt kiểm soát. Ảnh cắt từ clip.
Lên top