Từ vụ trộm cắp, phát hiện tiệm cầm đồ chứa trên 100 xe không hợp lệ

Lên top