Từ vụ Phan Sào Nam, người ra quyết định trái pháp luật bị xử lý ra sao

Phan Sào Nam trong vụ án đánh bạc hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: C.N
Phan Sào Nam trong vụ án đánh bạc hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: C.N
Phan Sào Nam trong vụ án đánh bạc hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: C.N
Lên top