Từ vụ môi giới mại dâm, cảnh sát lần ra đường dây cho vay lãi nặng

Hai bị can Vân Anh và Huy cho N vay lãi nặng dưới hình thức bốc "bát họ". Ảnh: Y.Hưng
Hai bị can Vân Anh và Huy cho N vay lãi nặng dưới hình thức bốc "bát họ". Ảnh: Y.Hưng
Hai bị can Vân Anh và Huy cho N vay lãi nặng dưới hình thức bốc "bát họ". Ảnh: Y.Hưng
Lên top