Từ vụ Đường "Nhuệ": Chuyên gia tội phạm học nói về tính manh động của băng nhóm giang hồ

Đường "Nhuệ" bị điều tra một loạt hành vi liên quan đến cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Mai Chi.
Đường "Nhuệ" bị điều tra một loạt hành vi liên quan đến cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Mai Chi.
Đường "Nhuệ" bị điều tra một loạt hành vi liên quan đến cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Mai Chi.
Lên top